Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Rosenbergsbanans historia

 

1950 19 feb

Den första matchen i Tidaholm var på Verkstadsskolans isbana.

1954

Vann div. 4 och kvalade till 3-an mot Karlsborg, Dixhov & Sörhaga (gick upp till trean).

1957

Isbanan flyttas till Tidavallen.

1958

Vinner 3:an och kvalar mot Färjestad & Trollhättan (vann ingen match).

1967

Yngve Antonsson (Lill-Toni) ber mig tala med politikerna om att bygga en konstfrusen isbana (jag bedömde det som helt meningslöst).

1967 11 nov

Tennisklubben firar 20-årsjubileum och riksdagsman Birger Andersson representerar kommunen och framför vad han vill göra för de olika sporterna i Tidaholm. Han nämnde inget om ishockeyn, vilket tände mig. Omgående började jag undersöka möjligheten om att kuna bygga en isbana på frivillighetens väg.

1967 22 nov

En diskussionsträff på Stora hotelllet. Inbjudna var Harry Resar, två personer från hockeyförbundet, två politiker, två tjänstemän samt 4 från hockeyklubben. Man utsåg under träffe en arbetsgrupp om 5 personer.

1697 11 dec

Annonserat innan om ett offentligt möte på Hotellet för att bilda

en Ekonomisk förening, där ett 50-tal slöt upp. Valda blev: Resar, Hamilton, Elf Andersson, Roland Ekvall, C.G, Holmberg, Sture Eklind och Rune Andersson.

Första mötet hölls redan samma kväll. Vi beslöt att trycka upp
1000 medlemskort och starta promenader. Industrierna tillskrevs
angående bidrag.
Nu är tempot mycket högt.


1967 29 dec

Marbodal skänker 50.000kr och vi bildar Finans-, Frivillighets-,
Lotteri-, Medlems-samt Tekniskt utskott.
Nu är också kommunen involverad i arbetet. Jag får nu
tillsammans med stadsingenjör Sjöland och Elverkschefen
Jäghem tillstånd att göra studiebesök efter behov inom Sverige.


Många skänker nu gåvor:

-Vulcan skänker 3.600m3 grus samt 3 timmerlaster.

-Ivan Persson Bil o Gummi skänker halva värdet i en ny SAAB till lotteri.

-Lions 10.000kr

-Medlemsavgifter 10.000kr

-Redovisade frivilliga arbetstimmar är nu uppe i 5.082 timmar.

-ASEA Västerås bistår med elritningar

-Kommunen skänker 100.000kr

-Kommunen skänker också skogen där banan skall ligga samt nyttja kommunens bilar och maskiner.

Arkitekt Stig Morud detaljritar bl.a. pavilongen. Sjöland är nu klar

med situationsplanen som presenteras för KS. Vi har gjort en

barometer i Sparbankens fönster, som redovisar vår ekonomi,

med 300.000kr i topp.

1968 23 mars

VB skriver: ”Miljonbygge i rekordfart.”

Vi tar in anbud på kylanläggningen från Gramkyl, Sabro och Stal. Chalmers hjälper oss att utvärdera.

Ansvarsområde: -Byggnad: Harry Karlsson -Mark: Rune Andersson -VA: Sture Jonsson -El: Torgny Hammarstedt -Utsättning: Curt Gustavsson Nu görs materialförteckningar över byggmaterial. Vi köper och tigger. Arbetslag på Marbodal tillverkar alla bänkar till omklädningsrummen.

1968 2 apr

Redovisar antal arbetstimmar för de olika yrkesgrupperna: -Diverse 3480 tim -Byggnad 460 tim -Plåt 50 tim -Svets 560 tim -Rör 295 tim -Måleri 102 tim Maskiner och bilar: -Tippbilar 402 tim -Lastmaskin 160 tim -Väghyvel 20 tim -Vältar 20 tim -Bandtraktor 20 tim -Grävmaskin 80 tim

1968 aug

Ekonomiska föreningen anställer Erik Andersson som vaktmästare. Han och jag går kurser och gör många studiebesök. Arbetet pågår nu för fullt !! -Påbörjat reklamförsäljningen -Beslutat om öppettider -Kylanläggningen ska vara klar 15 nov 1968 -Avtal tecknas med Bates om kiosken. -Banan skall invigas Annandag jul. -Planerad match: Göteborg -Västergötland. -Banan skall drivas av Tidaholms Isbana Ekonomiska

Förening. (timkostnader: seniorer 40kr/tim, ungdom

25kr/tim och matcher 30% av bruttot.

1968 Annandag jul

Invigningen blev match mellan Västergötland och Halland (140). Undertecknad och Hildingsson från Hylte dömde matchen.

Inpå nya året 1969 samlade vi in gåvor i form av tavlor och andra värdesaker. Därefter bjöd vi på en matbit på Biblo till alla som gjort lite extra. Alla fick en gåva och ett stort tack för hjälpen.

1969 sept

Tidaholms Isbana Ekonomiska Förening överlämnar isbanan till kommunen. VB skrev: ”Inte var dag man får en konstfrusen isbana för 100.000kr” Detta var den skuld Isbaneföreningen hade.

Kommunen beslutade att banan skulle drivas av en kommitté, bestående av KS-ordförande Evald Molin, Elverkschefen Folke Jäghem och undertecknad Rune Andersson (verkställande).

Därefter anställdes Morgan Lövborg som vaktmästare tillsammans med tidigare Erik ”Jake” Andersson.

Senare byggdes tak över banan av Skanska.

2008 fyllde Rosenbergsbanan 40 år.

Hoppas de här anteckningarna kan ge er en bild av hur banan kom till.

Tidaholm 2010-05-24 Rune Andersson.