Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Tidaholm Hockeyförening

Policy för ungdomsverksamhet
Denna policy är styrelsens riktning för föreningens ungdomsverksamhet.

Syfte
 Ungdomarna ska erbjudas utbildning inom ishockey i ett bra kamratgäng. Detta ska ske i god samklang med skola, andra idrotter och annan personlig utveckling.
 Våra ungdomar minns tiden i THF som en rolig period i livet.

Mål
Föreningens långsiktiga målsättning med ungdomsverksamheten är att:
 Behålla våra barn och ungdomar, aktiva(ledare, domare och övrig funktionär) inom idrotten in i vuxen ålder.
 Ge barn och ungdomar en social trygg miljö där man lär sig rätt attityd, värderingar, ödmjukhet och inställning till idrotten.
 Ge grundläggande, allsidig och variationsrik idrottslig utbildning.
 Försörja vårt A-lag med egna spelare från en bred ungdomsverksamhet.
 Erbjuda alla barn och ungdomar att delta oavsett idrottsmässiga kunskaper.
 Verksamheten skall sträva efter att aktivera och ge ungdomar en meningsfull sysselsättning.

Föreningens kortsiktiga mål med ungdomsverksamheten är att:
 Ungdomarna känner glädje och kommer tillbaka till nästa träning.

Tidaholms Hockey Förening verkar för att:
 THF skall inte toppa ungdomslagen.
 THF skall inte kräva vinster och mäta framgång i ett barn- och ungdomslags resultat.
 Barn upp till U16 skall få lika mycket speltid.
 I cupspel skall alla få lika mycket speltid.
 THF låter alla spelare få chansen att spela/träna på olika platser i laget.
 THF inte särbehandlar ungdomar som deltar i andra idrotter.
 THF uppmuntrar att skolarbete går före om ungdomarna ställs inför ett val.

Spel i annan åldersgrupp
Ungdomsspelare spelar i den åldersgrupp där man tillhör i första hand. Därefter spelar man i en högre åldersgrupp när det är möjligt i seriespel. Förutsättningen för detta är att inblandade tränare är överens. Om ej detta sker så går Ungdomsgruppen in och avgör vid fall till fall.

Ungdomsgruppens uppdrag är att:
 Vara länken mellan styrelsen/ledare/spelare/föräldrar när det gäller ungdomsfrågor.
 Arbeta med att uppfylla föreningens policy.
 Vid behov revidera föreningens policy.
 Informera spelare, ledare och föräldrar om föreningens policy.

Att tänka på som LEDARE
 Ta del av utbildningar som erbjuds av THF-utbildningsansvarige.
 Det ska vara roligt och inspirerande att träna ishockey.
 Klubban och pucken används i så gott som i alla moment i träningen.
 Vi skall uppmuntra försöken och inte resultaten.
 Vad DU säger, tänker och gör – Gör också dina spelare. Var ett föredöme såväl på som utanför planen.
 Vet att svordomar, könsord, skrik och liknande dåligt uppförande, inte passar in på en tränare/ledare som representerar THF.
 Tränare/ledare bör i möjligaste mån alltid vara först och sist i omklädningsrummen.
 Uppmuntra spelarna att träna extra(allmänhetens åkning, eller annan fys).

Att tänka på som SPELARE
 Ska vara en bra lagkamrat. Ingen ska mobba, håna eller på annat sätt nedvärdera en kamrat.
 Hjälper till att skapa en god stämning i laget genom att alltid uppmuntra varandra.
 Att höra av sig om man inte kan komma till träning eller match.
 Att spelaren alltid kommer i tid till träningar och matcher.
 Att följa de regler som gäller på träningar, i båset under match och i omklädningsrummet.
 Att vara koncentrerad på ishockey så att träningen fungerar utan en massa onödiga stopp.
 Lyssnar på tränarna och alltid försöka göra ditt bästa.
 Alltid när man gjort mål, direkt tackar medspelaren som passade.
 Att hålla ordning på egen och den gemensamma utrustningen, t.ex. träningströjor, damasker.
 Inte skriker åt varandra eller är högljudda i omklädningsrummet, på isen eller i båset. Både under träning och vid match.
 Vet att svordomar, könsord, skrik och liknande dåligt uppförande, inte passar in på en spelare som representerar THF.
 Ta ansvar för skolarbete.

Att tänka på som FÖRÄLDER
 Visa intresse för sitt barns idrottande.
 Ska på ett positivt sätt stödja sitt eget barn, laget och ledarna i såväl medgång som motgång.
 Fråga efter prestation istället för resultat efter träning/match.
 Undvik att kritisera lagledningen negativt i direkt anslutning till match/träning. Spar kritiken till dagen efter. Vid behov vänd dig till ungdomsgruppen.
 Respektera domarens insatser vid match.
 Vet att svordomar, könsord, skrik och liknande dåligt uppförande, inte passar in på en förälder som representerar THF.
 Se till att barnen fyller på energidepåer innan och efter träning/match.
 Barnet ALDRIG tränar vid halsont, infektion eller allmän sjukdomskänsla.
 Närvara på föräldrarmöte.
 Hjälpa till vid föreningsaktiviteter(kiosk, olika funktioner vid A-lagsmatcher, alt delta i någon av de arbetsgrupper som finns).

Resepolicy inom THF
THF:s resepolicy gäller vid transporter till/från aktiviteter kopplade till THF och dess medlemmar. Vi
försöker i möjligaste mån resa miljövänligt, ex samåkning.
Det är ABSOLUT nolltolerans på alkohol och bilkörning!

Vid bilresor gäller följande:
 Föraren ska:
o Vara nykter, drogfri och inneha giltigt körkort.
o Följa gällande trafikregler och anpassa hastigheten till väglaget.
o Vara utvilad och vid längre resor ha en avbytare, max köra 2 timmar i sträck.
o Ansvara för att fordonet är trafiksäkert.
 Passagerarna ska:
o Vara bältade.
o Ej störa föraren.
o Vid raster ej uppehålla sig på vägbanan.

Johan Liljegran_________________________________________
THF Styreleseordförande